Čistač kočnica u spreju

Čistać kočnica  u spreju  za uklanjanje masnoća i prljavštine sa kočnica automobila i motocikala.

Namjena

Čistač kočnica radikalno čisti sve ostatke sa diskova, pločica ili kočionih pločica, eliminirajući škripu kočnica ili spojke. Također se može koristiti za druge komponente vozila kao što su spojka ili cilindri.

Njegov visoki tlak pražnjenja omogućuje da se koristi i za mnoge primjene koje zahtijevaju visok tlak i snažno otapalo.

Tehničke karakteristike

  • Doza 520/400ml
  • Vrlo brzo isparavanje
  • Ne ostavlja ostatke
  • Veliki kapacitet čišćenja
  • Visok tlak pražnjenja
  • Bez kloriranih otapala

Nanošenje

Oprezno nanesite izravno na predmet koji se čisti, kako ne biste zamrljali druge predmete. Preporuča se zaštititi ruke rukavicama od lateksa ili drugog sličnog materijala. Upotrijebite tekstilnu ili kožnu krpu kako biste osušili komad i pomogli u uklanjanju krhotina. Koristite oprezno i uvijek podalje od bilo kakvog električnog izvora ili izvora paljenja. Nakon špricanja, pričekajte da se otapalo osuši kako biste mogli manipulirati predmetom.

How to use break clenaer

Savjeti

Nemojte koristiti na uređajima spojenim na struju. Nanositi u ventiliranim prostorima.

Kada se isprazni, dozu treba odložiti u žuti spremnik.