404maintenancemarsman-template-negativemarsman-template

Na tejto mape nájdete miesta, kde môžete kúpiť výrobky Pintyplus. Vzhľadom na širokú škálu výrobkov sme označili vlajočkou predajne (FS -Flag Shop), ktoré majú našu kompletnú ponuku.

Modrým sú označení naši distribútori pre danú krajinu. Pre informácie o predajniach v jednotlivých krajinách kontaktujte distribútora.

Ak nie je vaša predajňa na mape, kontaktuje obchodné zastúpenie. Našim cieľom je aby boli naši partneri označení a tak sme vytvorili čo najlepší servis pre konečného užívateľa.

Official distributor
Complete family Pintyplus
Some families Pintyplus
Family only Basic
Family only Aqua